Huishoudelijk reglement

jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst

Adres van het LOKAAL:

Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst

Lindestraat 15A

2430 LAAKDAL

Voor vragen, informatie, toegang e.d. kan u zich steeds wenden tot:

Hanne Thys

Neerstraat 28/201

3980 Tessenderlo

0479/72.32.45

hannethys@hotmail.com

 

Meer informatie over het gebouw kan u vinden op: http://www.denchirobijef.be

A. Het gebouw

Het gebouw heeft binnen een capaciteit van 60 personen.

 

 

 

 

 

 

Gelijkvloers

Polyvalente zaal (refter)

4 lokalen

Toiletten dames (4) – toiletten heren (1)

Gehandicapten toilet en douche

Douches dames en heren

Berging aan keuken met koelcel

Berging met kleine garagepoort

keuken (met materiaal: volledige inventaris op te vragen bij verhuurder + aanwezig in het lokaal)

– Oven

– Kantelbare braadpan

– 6-pits vuur

– 2 gasbokken

Verdieping

Polyvalente ruimte

3 lokalen

 

 Terrein

Speelplein met voldoende ruimte om tenten te zetten (1ha).

De nabijgelegen tennisterreinen, rugbyterreinen en voetbalpleinen zijn geen eigendom van VZW Den Chiro Bijef, het is dan ook verboden deze terreinen te betreden.

Omgeving

Bos: 500m. Laat het bos netjes achter en beschadig het niet.

Stafkaarten

1:10.000 25/1N

1:20.000 25/1-2

1:50.000 25

 

 

 

 

 

 

B. Verhuurperiodes

 1. Bivak
 2. Weekends
 3. privéfeesten
 4. vergaderingen e.a.

 

 1. Bivak

Periode:

Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) wordt het gebouw verhuurd voor kampen van jeugdbewegingen.

De verhuurperiode is normaal steeds een periode van 10 dagen:

 

Juli:  1-11, 11-21, 21-31

Augustus:  31juli-10, 10-20, 20-30

 

Van deze periode kan afgeweken worden mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurders.

 

De verhuring is alleen definitief als de verhuurders het ondertekend contract en het voorschot ontvangen hebben. Deze betaling dient te gebeuren maximum 2 weken na ontvangst en ondertekening van dit verhuurcontract. 1000 euro dient gestort te worden op de rekening van VZW Den Chiro Bijef: BE93 6528 1882 4067

 

Uw groep mag op de dag van aankomst de kampplaats ten vroegste vanaf 15.00u betrekken. Uw groep moet de dag van vertrek ten laatste om 12.00u het gebouw en het terrein verlaten hebben. Bij niet naleving van deze regel zal u een meerprijs van €50,00 per uur aangerekend worden.

 

Prijs:

Zie contract

 

2. Weekends

Het gebouw kan gehuurd worden voor een weekend, dit is van vrijdagavond 18.00u tot zondagmiddag 12.00u.

Als men met maximum 25 personen aanwezig is, is het mogelijk om alleen het gelijkvloers te huren.

De verhuring is alleen definitief als de verhuurders het ondertekend contract en het voorschot ontvangen hebben. Deze betaling dient te gebeuren maximum 2 weken na ontvangst en ondertekening van dit verhuurcontract. 150 euro dient gestort te worden op de rekening van VZW Den Chiro Bijef: BE93 6528 1882 4067

Prijs:

Gelijkvloers: €150 per nacht

Volledig gebouw: €200 per nacht

3. privéfeest (communie, lentefeest, familiefeest,…)

Het gebouw kan gehuurd worden voor privéfeesten.

Men huurt dan de polyvalente zaal beneden, de keuken en de toiletten.

Het gebouw wordt in geen geval verhuurd voor fuiven of vaten.

 

De huurprijs voor een privéfeest bedraagt €150.00 per aangegane 24 uur.

De uren waarop de huurder toegang heeft tot het gebouw worden vooraf afgesproken tussen huurder en verhuurder.

 

De verhuring is alleen definitief als de verhuurders het ondertekend contract en het voorschot ontvangen hebben. Deze betaling dient te gebeuren maximum 2 weken na ontvangst en ondertekening van dit verhuurcontract. 150 euro dient gestort te worden op de rekening van VZW Den Chiro Bijef: BE93 6528 1882 4067

 

 1. Vergaderingen e.a. (gebruik van de polyvalente zaal zonder de keuken)

Voor vergaderingen of andere bijeenkomsten waarbij enkel de polyvalente zaal gebruikt wordt, kan u de zaal huren, dit kan niet in het weekend.

 

De huurprijs bedraagt dan €25.

C. Milieu

 • Alle afval dient gesorteerd te worden volgens instructies op het infobord.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het huren van een container, hij krijgt hiervoor een brief van de gemeente Laakdal.
 • Indien de container vol is, is het toegelaten om grote vuilzakken bij de container te plaatsen.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het voorzien van zakken voor PMD en restplastiek. Deze zakken kunnen ook bij de verhuurder gekocht worden.
 • Al het afval moet steeds opgeruimd worden.
 • De terreinen rond het gebouw moeten in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
 • Het is ten strengste verboden bomen en struiken te verminken, af te hakken of om te zagen.
 • Kampvuur is toegelaten op de daarvoor voorziene plaats
 • Voor het verzamelen van brandhout voor het kampvuur mag men enkel hout halen waar dit toegelaten is. Onrechtmatig verkregen hout kan leiden tot schadevergoedingen van de eigenaars.

D. Veiligheid

 • Het is ten strengste verboden om op het dak te komen. Bij overtreding wordt er een boete van €200
 • Er is een rookverbod in het hele gebouw.
 • Het is verboden in of rond de Grote Laak te spelen (beek in de buurt). Deze is helaas chemisch verontreinigd
 • Bij weekends en bivakken wordt er bij aankomst een lijst van alle aanwezige personen bezorgd aan de verhuurder (naam + geboortedatum)
 • Hou iedere doorgang en uitgang vrij.
 • Het is ten strengste verboden de rookmelders en brandblussers te verwijderen.
 • Alle schade aan gebouwen en omgeving dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurders.
 • Het is verboden zelf herstellingen uit te voeren aan het gebouw of materialen. Verwittig de verantwoordelijke.
 • Elke groep moet een verzekering (ongevallen, medische kosten, burgerlijke aansprakelijkheid) hebben afgesloten voor eigen leden en vergezellende personen.
 • Iedere groep dient ook zelf over een EHBO-kit te beschikken.
 • De VZW Den Chiro Bijef kan door de huurders niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen waarvan één of meerdere leden van de hurende groep in de gebouwen en/of terreinen het slachtoffer zouden zijn.

E.  Orde en netheid

 • Respecteer het gebouw en de omgeving, u bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het gebouw en het materiaal. U bent verplicht om als goede huisvader voor het gebouw en het terrein te zorgen.
 • Indien gebouw onvoldoende wordt schoongemaakt dan zal de schoonmaak uitgevoerd worden door derden en zal de kostprijs verhaald worden op de huurders. Deze kan oplopen tot €1000 (duizend Euro).
 • Sanitair en keuken moeten dagelijks gronding gepoetst worden.
 • In de keuken bevinden zich de handleidingen van de toestellen. Lees deze aandachtig door voor gebruik. De handleidingen dienen nadien ter plaatste te blijven.
 • Aan het einde van het verblijf wordt het gebouw in de oorspronkelijke staat achtergelaten (vloeren gedweild, muren proper, trap proper en droog, sanitair proper en droog (vuilbakjes leegmaken, geen toiletpapier op de grond) en keuken zuiver,…).
 • Aan het einde van het verblijf worden tafels en stoelen gestapeld en in de polyvalente ruimte op de aangeduide plaats gezet.
 • Het is verboden stoelen en tafels naar buiten te verplaatsen.
 • Er worden geen nagels of duimspijkers in de muren geslagen. Het is tevens verboden op de muren te schilderen of iets met plakband tegen de muren, ramen of deuren te plakken. Indien de muren bevuild worden, dienen deze terug schoongemaakt te worden.
 • Ramen dienen gesloten te worden bij (hevige) regenval en bij het totaal verlaten van het gebouw (bv. Bij trektochten)
 • Al het aanwezig materiaal dient met het nodige respect behandeld te worden.
 • Het is verboden campers, caravans en ander materiaal (bv. Containers) te stationeren op de openbare parking.
 • Tijdens kampen is het toegestaan om versterkt geluid af te spelen maar dit dient beperkt te worden. Richtlijn: 1u per dag (bv. Bij opening/afsluiting, bij maaltijden of andere verzamelmomenten en bij bepaalde activiteiten).
  Ander versterkt geluid dient beperkt te worden tot de directe omgeving (bv. Rond de tent).

 

 • De verantwoordelijke van het gebouw mag altijd, indien hij dit nodig acht, controle uitoefenen in het hele gebouw en op het terrein.

 

Wij Wensen u een fijn verblijf in onze jeugdverblijfplaats.

VZW Den Chiro Bijef en Chiro Klein-Vorst

 

 

Huishoudelijk reglement Gebruik lokalen

 1. Afsluiten gas

 

 • Het Chirolokaal is voorzien van propaangas.
 • Het is zwaarder dan lucht waardoor het zich naar beneden begeeft (verzameld dus op de grond, in de kelders). In de technische ruimte (brander) is een ventilatiegat voorzien zowel beneden aan de vloer (propaan gas) als bovenaan (evt. aardgas in de toekomst)
 • Er zijn 2 gastonnen van 1000 l die zich buiten bevinden (ter hoogte parking) en omheind zijn.
  • Sleutel van de toegangsdeur bevindt zich in het (rode) sleutelkastje naast de hoofdafsluiters en in het sleutelkastje van de technische ruimte (sleutel nr.14)
 • Het gas wordt onder druk tot aan de gevel gebracht (west gevel ter hoogte van inkom)
 • Hier wordt het gereduceerd en kan het gas ook afgesloten worden.
 • Eveneens bevinden zich hier de meters.

 

 

 

 

Procedure afsluiten gas

 • Begeef u naar de westgevel (straat aan inkom)
 • In het rode sleutelkastje vind je de sleutel van de meterkastjes
 • Open de meterkastjes (beiden) door deze los te maken, de klep wat naar boven te bewegen en daarna de onderkant naar achteren. Nu kan de deur verwijderd worden.

 

 • Zet de kraan dicht

 

 • Het gebouw is nu afgesloten van gas.
 1. Sleutelprocedure

 

 • Alle sleutels van het gebouw bevinden zich in een sleutelkastje, dat op zijn beurt te vinden is in de technische ruimte. Volgende personen bezitten een sleutel van de technische ruimte.
  • Hanne Thys: 0479-72.32.45
  • Jos Thys (Leen)             0479-70.88.78
  • Jef Goos: 0472-83.55.96
  • Kristof Smeyers:             0486/24.51.53
  • Gunther Verheyden: 0472-10.52.15
  • De hoofdleiders chirokleinvorst.be        ècontact/leiding

 

 • De leiding bezit een sleutel van de hoofd-inkomdeur en van het leidingslokaal.

 

 • De sleutels in het sleutelkastje zijn opgelijst in het sleutelkastje. De sleutels zijn voorzien van een etiket.

 

 1. Evacuatie gebouw – verzamelen

 

In geval van nood dient het gebouw geëvacueerd te worden.

Tijdens de activiteiten dienen er daarom  steeds 2 deuren los te zijn.

Op het gelijkvloers zijn dat: de hoofdingang en de grote deuren van de polyvalente zaal .

Boven zijn er aan de zuidkant 2 ramen/deuren  die uitgeven op het plat dak. Deze zijn van binnenuit steeds te openen en kunnen gebruikt worden om te evacueren.

Vanaf het plat dak kan je via de trapladder evacueren naar de begane grond.

 

Er is een verzamelplaats ingericht en aangegeven met onderstaand pictogram:

 

 

 

De verzamelplaats bevindt zich ter hoogte van de parking. Zuidelijk gelegen t.o.v het lokaal

 

 

 

 

Er zijn 2 brandmelders aanwezig: Aan de inkom en boven in de polyvalente ruimte. Indien deze worden geactiveerd zal een akoestisch signaal te horen zijn. Hierop moet het lokaal geëvacueerd worden.

In de lokalen zijn rookmelders geïnstalleerd, bij het akoestisch alarm van de rookmelder centrale dient het lokaal geëvacueerd te worden.

 

 1. Rookverbod

 

Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige lokaal

 

 

 1. Aantal overnachtende personen toegelaten per lokaal

Lokaal 1:         4

Lokaal 2:         4

Lokaal 3:         4

Lokaal 4:         6

Lokaal 5:         10

Lokaal 6          10

Lokaal 7:         12

Polyvalente zaal boven: 20

Steeds doorgang naar nooduitgangen voorzien!! (dus vrijlaten)

 

 1. Belangrijke telefoonnummers

 

 • Verantwoordelijke vzw
  • Hanne Thys: 0479/72.32.45
 • Huisartsen
  • Huisartsengroep Meerlaar – Meerlaarstraat 62, 2430 Laakdal –

tel: 013/66.66.55 – GSM: 0495/30.40.50

 • Bosman Randi : Verboekt 30, 2430 Laakdal – tel: 013/66.65.70
 • Vankrunkelsven Patrick : Lindestraat 9, 2430 Laakdal:

tel: 013/66.64.60

 • Wachtdienst gedurende de week (van 20:00 h tot 8:00 h). algemeen nummer: 013/67.68.94
 • Wachtdienst in het weekend: Huisartsenposten zuiderkempen – 014/22.22.00
 • Hulpdiensten
  • Dringende hulp : 112
  • Politiekantoor Laakdal : 014/57.01.12
  • Hoofkantoor politie Geel : 014/56.47.00
  • Brandweer Geel : 014/56.66.30
  • Apotheek: verswijvel, Meerlaarstraat 100, 2430 Laakdal. 013/66.23.05
  • Ziekenhuis : AZ Erica, J.B. Stessenstraat 2, 2440 Geel. 014/57.77.77
  • Ziekenhuis: AZ Diest, Statiestraat 65, 3290 Diest. 013/35.40.11
  • Antigifcentrum: 070/245.245
 • Gemeentediensten
  • Administratief centrum (gemeentehuis) : 013/ 67.01.10
 1. Andere Info

Het is verboden om plakband te gebruiken op deuren, muren en plafond.

Er zijn haakjes voorzien in de polyvalente zaal om bv. touw aan te bevestigen zodat daaraan papieren of andere materialen kunnen worden aan opgehangen.

Het is eveneens verboden om te schrijven op de muren (binnen en buiten) en op de deuren.

Gebruik de witborden/rol-bord/Ophangplaat (buiten)/kurkpanelen om op te schrijven en zaken aan op te hangen !!

 1. AED
 • Een 2-de AED is te vinden aan de kantine van voetbalclub excelsior Vorst